WARHOL-TOUR

Spolupráca Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach s knižničnými subjektmi, ktorá sa už realizovala v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a v Okresnej knižnici D. Gutgesela  Bardejove, pokračuje ďalej. Naposledy v novembri bola v Ľubovnianskej knižnici  uvedená multimediálna prezentácia tvorby Andyho Warhola.  Cieľom nášho turné je nielen zoznámiť obecenstvo s umelcom, ale aj predstaviť činnosť a poslanie tohto jedinečného múzea, pretože nie každý ho môže navštíviť, spoznávať.

Odborní pracovníci múzea spracovali krátke filmy  o Andym Warholovi v kontexte jeho tvorby portrétov spisovateľov Hansa Christiana Andersena  a Johana Wolfganga Goetheho, ktoré sú súčasťou expozície múzea. Bližšie sa zaoberali postupom, ako vznikali tieto diela - zámerom, realizáciou, celkovým rozborom obrazov i celého portfólia. K téme sa vyjadrovali  a následnú besedu so študentmi viedli muzeoedukologička Mgr. Carmen Cilipová a lektorka Jarmila Suchá. Sprostredkovane teda mohli študenti Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni  vnímať estetický rozmer, hodnotu a príbeh Andyho diel zo zbierok múzea. Okrem týchto dvoch silných tém z Warholovej tvorby bola časť prezentácie venovaná Andyho synovcovi Jamesovi Warholovi a jeho knižnej ilustrácii. Ďalšiu časť tvorili základné informácie o vzniku, úlohe, expozíciách a činnosti múzea.

Edukačný program Warhol-TOUR je v rámci muzeodekologických aktivít Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach výrazným moderným spôsobom interakcie s percipientom v oblasti vzdelávania o umení.