Články a štúdie
Nie je Warhol ako Warhol, alebo Warhol očami svojho synovca

Recenzia knihy Jamesa Warholu: „Na návšteve u slávneho strýka“

Už je takmer zaužívaným zvykom kritiky či dejín moderného umenia označovať Andyho Warhola ako kráľa pop-artu, ktorý je v americkom, ale aj celosvetovom umení medzníkom a rozhraním dvoch kultúrnych formácií a vďaka enormnej expanzii americkej kultúrnej a umeleckej produkcie svojím globálnym vplyvom prevyšuje mnohých významných umelcov svojej doby. Navyše, po jeho smrti v roku 1987 sa z neho stala umelecká osobnosť, o ktorej s takmer najväčšou istotou možno tvrdiť, že je umeleckou ikonou epochy 20. storočia. Warholova priekopnícka práca spočívala najmä v tom, že nielenže masovú a mediálnu spoločnosť uviedol, ale stal sa jej emblémovou figúrou, operatívnym tvorcom najvýznamnejších umeleckých predstáv, iniciátorom transformácie elitnej kultúry v masovú, presnejšie spájania sa a prelínania elitnej a masovej kultúry, protagonistom elitného umenia v období masovej kultúry. Význam jeho osobnosti v umeleckom svete je evidentný, no v pozadí ešte stále ostávajú skutočnosti o jeho pôvode, rodine a súkromí. Andy Warhol vďačí za svoj fenomenálny úspech aj dávnej rusínskej tradícii nevyhodiť z domu ani hrdzavý klinec i zberateľskej vášni, ktorú pretavil na „ťažké“ milióny dolárov. Aj takéto aspekty odhaľuje kniha jeho synovca Jamesa Warholu „Na návšteve u slávneho strýka“, ktorú na Slovensku vydalo vydavateľstvo Ikar v roku 2006.

Čítať celý článok...
 
Mail art v kontexte muzeoedukológie

Dejiny umenia ponúkajú pre prácu muzeoedukológa veľa možností motivácie, edukačného materiálu, s ktorým môže kreatívne pracovať vo svojej praxi. Aplikácia mnohých výtvarných techník, postupov určitého umeleckého obdobia do koncipovania edukačných projektov realizovaných v múzeách a galériách, prináša zaujímavé výsledky v rámci výchovy umením a výchovy k umeniu. Cieľom muzeoedukológa je v najširšom zmysle sprostredkovať percipientovi či aktívnemu účastníkovi umenie, teda komunikáciu s umením, ktorú sám odborne kontroluje. A ako sme už niekoľkokrát spomenuli, mail art je predovšetkým spôsob komunikácie. To ho v určitom zmysle predurčuje k výrazovej variabilite, k mnohostrannému využitiu v rámci kreatívnych možností participujúcich pri uskutočňovaní edukačného programu zameraného na fenomén mail artu.

Čítať celý článok...
 
Nebo nad Warholom

6. augusta 1928 sa za úpornej horúčavy narodil Andy Warhol, čím sa začalo tak ako u každého z nás, jeho približovanie sa k smrti. Plachý chlapec často počúvajúci príbehy svojej matky Júlie o nájdených lebkách a kostrách vojakov v mikovských lesoch na východnom Slovensku si postupne fixoval svoju vlastnú víziu o konečnosti a pominuteľnosti. Ako umelec sa nevyhol téme smrti, ktorá bola uňho evidentná počas celého života. Samozrejme, zobrazoval ju sebe vlastným a osobitým spôsobom. Realistické stvárnenia samovrážd, autonehôd sa konfrontovali s abstraktnejšími spôsobmi zobrazovania smrti či už v podobe lebiek, nožov alebo zvädnutých kvetov.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 2