Čo je to stykač a ako vlastne funguje?

Čo je to stykač a ako vlastne funguje?

Svet elektroniky a elektrotechniky je skutočne fascinujúci. Tí, ktorí mu nerozumejú, ho považujú za naozaj zložitý. Odborníci v tejto oblasti však poznajú všetky zákony. Vedia, ako jednotlivé stroje pracujú, z čoho sa skladajú a aké súčiastky sú potrebné k tomu, aby fungovali tak, ako majú. Zaujímavým vynálezom je napríklad stykač. Že neviete, o čo ide? Ide o malé elektromagneticky ovládané spínače, ktoré sa využívajú najmä v oblasti priemyslu. Chcete sa o stykači dozvedieť viac? V tom prípade čítajte ďalej.

Kde všade je možné stykač využiť?

Stykač sa nachádza aj v spotrebičoch

Osvetlenie so stykačom

Ako sme už spomenuli v úvode, svoje miesto stykač nachádza najmä v priemysle. Je súčasťou elektromotorov a ďalších zložitejších strojov. Okrem toho však v súčasnosti môžeme jeho využitie zaznamenať aj v bežných domácnostiach. Umožňujú jednoduchšie fungovanie niektorých elektroinštalácií. V bežnej domácnosti slúžia hlavne na zapínanie a vypínanie bežných spotrebičov. Stykač môžeme využiť napríklad v oblasti vykurovania domácnosti alebo ohrievaní teplej vody.

Z čoho sa stykač skladá?

Stykače sa skladajú z niekoľkých častí, z ktorých každá má svoje opodstatnenie. Ich hlavnou súčasťou je niekoľko kontaktov. Tie sa rozdeľujú na hlavné spínače a pomocné spínače. Hlavné spínače sú priamo napojené na spínanie spotrebiča. To znamená, že ovládajú ich zapnutie a vypnutie. Pomocné sú napojené iba na doplnkové funkcie, akými je napríklad rozsvietenie nejakej dôležitej kontrolky. Rozdiel medzi týmito dvoma spínačmi je ešte v tom, že jedny kontakty sú napevno upevnené a druhé sú pohyblivé. Pri prechode elektrického prúdu dochádza k ich prepojeniu. Automaticky sa o seba odpoja vtedy, keď prúd cez ne prestane prechádzať. Stykač je preto namiesto relé vhodné použiť aj vtedy, keď chcete zautomatizovať svoju domácnosť. Takéto šikovné zariadenia nám totiž dennodenne uľahčujú prácu napriek tomu, že si to častokrát ani neuvedomujeme.

Stykač rovná sa komfort v domácnosti

Stykač je veľmi jednoduché nainštalovať a môžeme ním ovládať takmer čokoľvek. Ideálnou voľbou je použiť ho na ovládanie osvetlenia. Jedným káblom je možné prepojiť všetky vypínače a tak je jeho ovládanie skutočne komfortné. Sú veľmi bezpečné a vyrábajú sa v mnohých variantoch pre nízky i vysoký prúd. Zaujali váš stykače? Chcete sa o nich dozvedieť viac? V tom prípade neváhajte a kliknite na webovú stránku http://www.legrand.sk/