Daňové poradenstvo má pomerne širokú škálu rôznych sfér pôsobnosti

Daňové poradenstvo má pomerne širokú škálu rôznych sfér pôsobnosti

Slovenské daňové poradenstvo možno označiť za pomerne obsiahlu tému, ktorá sa vyznačuje značnou dávkou komplexnosti a zachádza do rôznych sfér podnikania. Poradca v oblasti daní sa štandardne na niektorú z týchto oblastí užšie špecializuje a z tohto dôvodu by sme oblasť daňového poradenstva mohli prirovnať napr. k medicíne. Každý lekár je odborníkom na danú oblasť a nezameriava sa predsa na celú medicínu. Ak vám teda poradca povie, že sa téme daňového poradenstva venuje komplexne je to rovnaký prípad, ako by kardiológ prezentoval špecializáciu na oblasť pôrodníctva. Ak sa vám teda stane niečo podobné, rozhodne by ste mali zbystriť a zrejme sa poohliadnuť za iným subjektom poskytujúcich služby daňového poradenstva presne v rozsahu, ktorý očakávate a potrebujete. 

Daňové poradenstvo je komplexnou témou 

Daňové poradenstvo aj vo vašej firme

Špecifiká daňového poradenstva v oblasti miezd

Z pohľadu firemných klientov je pomerne diskutovanou témou daň z príjmov právnických osôb. Najčastejšími sú v tomto smere témy ako príprava podkladov k daňovému priznaniu a jeho samotné podanie či dokonca optimalizácia povinnosti v oblasti daní. V prípade fyzických osôb je opäť často konzultovaná daň z príjmu, resp. iné témy ako napr. povinnosti týchto osôb v daňovej či odvodovej oblasti. Do jednej samostatnej, avšak o to širšej kategórie, by sme mohli zaradiť spotrebné dane a miestne dane spolu s príslušnými poplatkami. Menej frekventovanou, avšak o to komplikovanejšou oblasťou daňového poradenstva, sú medzinárodné dane a tu je riešená repatriácia zisku, návrh a manažovanie medzinárodných holdingových štruktúr, stanovenie optimálnej štruktúry pre oblasť kapitalizácie a iné. Daňové poradenstvo a jeho služby sú neraz vyhľadávané aj z dôvodu daňovej kontroly. Z pohľadu komfortu subjektu prejavujúceho záujem o tieto služby je veľmi hodnotným najmä zastupovanie a asistencia počas kontroly, prípadných súdnych sporov alebo odvolanie sa v daňovom konaní. Samostatnú podskupinu predstavujú rôzne fúzie a akvizície, ktoré predstavujú z pohľadu právnických osôb atypickú situáciu. Tú nejedna z týchto firiem rieši často len raz počas svojej existencie, a tak je celkom logické, že ju chce konzultovať s odborníkmi na danú oblasť. Ako posledný okruh služieb poskytovaných v oblasti daní by sme uviedli transakčné poradenstvo, post-transakčnú kategóriu služieb či reštrukturalizácie pre oblasť právnických osôb. Viac sa dozviete na webovej stránke https://www.easystart.sk/.