Obrábanie pôdy, jeho spôsob a všetky možnosti

Obrábanie pôdy, jeho spôsob a všetky možnosti

Obrábanie pôdy nám pomáha znižovať negatívne vplyvy pri pestovaní rastlín a obživy. Ak správne obrábame pôdu môžeme tým zvyšovať jej úrodu ale aj chránime pôdu pred eróziou. Obrábaním pôdy ničíme aj burinu. Pri obrábaní pôdy musíme myslieť na to, aby sme pôdu obrábali kvalitne, aby nás mohla ďalej živiť.

Aký by mal byť spôsob obrábania pôdy?

Obrábanie pôdy v lete aj v zime

Spôsoby obrábania pôdy

Pri obrábaní pôdy by sme mali dbať na to, aby spôsob obrábania pôdy bol šetriaci a hlavne ohľaduplný k šetreniu pôdnym organizmom. Z toho nám vyplýva, že musíme pôdu obrábať kvalitne. Kvalitný spôsob obrábania pôdy so sebou nesie veľa povinností, ktoré musíme dodržiavať. Len kvalitným spôsobom obrábania pôdy, dosiahneme vypestovanie kvalitných obilnín. 

Aké sú typy obrábania pôdy?

Poznáme niekoľko typov spôsobov obrábania pôdy, ako napríklad záhonová orba, hladká orba, kombinovaná orba. Pri obrábaní pôdy je potrebné myslieť na to, aby pôdu, ktorú obrábame sme zároveň obrábali kvalitne ale aj šetrne. Nie každý spôsob obrábania pôdy je vhodný k všetkým typom pozemkov. Záhonová orba sa využíva najviac na rovnomerných pozemkov a pri orbe sa využíva radlicový pruh. Hladká orba sa zas využíva na svahovitých pozemkov a orie sa prostredníctvom otočných pluhov. V prípade, že máme pozemky v tvare obdĺžnika alebo štvorca, mali by sme využívať kombinovanú orbu. Viac informácii o spôsobe a typoch obrábania pôdy, sa dozviete v sekcii magazín, na internetovej stránky spoločnosti http://www.osivo.sk.

Konvenčný systém obrábania pôdy

Ak chceme dosiahnuť, čo najkvalitnejší spôsob obrábania pôdy prostredníctvom konvenčného systému obrábania pôdy, mali by sme orať na hlbokých pôdach. Po orbe sa pôda dokáže rýchlejšie mineralizovať a obnovovať živiny z pôdy, čo predstavuje v tomto prípade kvalitný spôsob obrábania pôdy. V prípade, že máte záujem o kúpu kvalitných obilnín, vypestovaných pri najkvalitnejšom spôsobe obrábania pôdy, alebo máte záujem o kúpu osív alebo bio osív, obráťte sa prosím na internetové stránky spoločnosti http://www.osivo.sk. Spoločnosť na svojich stránkach uverejňuje aj magazín, v ktorom sa môžete dočítať veľmi zaujímavé informácie, ktoré sa vám určite zídu.