Okapový chodník znamená suché základy bez možného poškodenia

Okapový chodník znamená suché základy bez možného poškodenia

Nie len pri stavbe nového domu, ale aj pri rekonštrukcii treba dbať na kvalitné základy budovy. Nakoľko chceme aby naša stavba slúžila nie len nám, ale aj niekoľkým ďalším generáciám, je potrebné sa o ňu starať. Nie nadarmo sa hovorí, že kvalitné základy sú základom celej stavby. Preto je potrebné sa pri stavbe, ale aj rekonštrukcii zamerať hlavne na ne a zabezpečiť aby mali čo najdlhšiu životnosť. Kvalitu základov domu ovplyvňuje aj správne položený okapový chodník.

Riešenie, ktoré predĺži životnosť vašej stavby

Okapový chodník a jeho význam
Firma na stavbu okapového chodníka

Okapový chodník predstavuje ochranu základov domu pred vplyvom vlhkosti, pričom vlhkosť môže mať akýkoľvek pôvod. V prípade, že dom rekonštruujete, a spozorovali ste tzv. mokré mapy na stenách, je potrebné zistiť odkiaľ vám voda vzlína. Príčinou môžu byť zle zaizolované základy, poprípade prasknutá odkvapová rúra, ktorá prechádza  zemou a prasklinu nemusí byť vidieť, alebo zle vyspádovaný pozemok. Riešením, ktoré predĺži životnosť vašich základov, teda aj celej stavby je aj kvalitne zhotovený okapový chodník. Najvýznamnejšiu úlohu zastáva hlavne pri budovách, ktoré nemajú odkvapové rúry. Z toho je odvodený aj jeho názov. Pri dodržaní technologického postupu, po jeho realizácii je voda odvedená od domu a tým sa zabráni jej styku so základmi. Hoci v súčasnosti majú odkvapové rúry takmer všetky budovy, okapový chodník má stále svoj význam. Predovšetkým pri odvádzaní vody, ktorá sa dostane k domu pri silnom daždi, ktorý prší šikmo a nie zvislo, ale aj pri prívalových dažďoch, ktoré sú u nás posledné roky pomerne časté. Pri výstavbe okapového chodníka je potrebné aby bol dodržaný správny  postup, vďaka čomu sa naplavená voda odplaví smerom od domu a nebude zvlhčovať múry a omietku.

Je potrebné použiť vhodný materiál

Pri realizácii okapového chodníka je vhodne osloviť firmu, ktorá má v tejto oblasti skúsenosti a prevedie kvalitnú prácu, vďaka ktorej vám nebudú múry domu vlhnúť aj niekoľko desaťročí. Pre jeho kvalitne prevedenie je potrebné zvoliť vhodný materiál. Najprv je potrebné, aby ste sa uistili, či má dom správne zaizolovane základy, v mnohých prípadoch sa tiež stáva že odkvapové rúry, ktoré odvádzajú vodu sú deravé a zbytočne združujú vodu v mieste úniku, čo tiež prispieva k vzlínajúcej vlhkosti . Samotný chodník sa zhotovuje predovšetkým z kameňa, štrku alebo makadamu, z týchto materiálov sa vlhkosť ľahšie odparí a základy domu nie sú vystavené permanentnej vlhkosti. Pre viac informácií o okapovom chodníku navštívte internetovú stránku https://www.polozime.sk/.