Strešné okno a niekoľko praktických rád pre jeho správne osadenie

Strešné okno a niekoľko praktických rád pre jeho správne osadenie

Každé strešné okno celkom určite neslúži len na výhľad z podkrovného priestoru a nároky na jeho výber a následne osadenie musia bezpodmienečne spĺňať určitú škálu nárokov. Vďaka strešnému oknu je totižto do značnej miery ovplyvnené aj naše fungovanie v tomto priestore a tvrdenie platí dvojnásobne v prípadoch, keď je toto miesto obývané a neslúži len na skladovanie rôznych predmetov. Všetko začína už naprojektovaním strešného okna a v tomto bode je potrebné jasne špecifikovať to, na čo bude okno slúžiť a čo od neho očakávame. Jedným z najdôležitejších parametrov je jeho veľkosť, no nemenej dôležitými skutočnosťami je aj jeho materiál, lemovanie a spôsob akým ho budeme otvárať. 

Strešné okno je jednou z najdôležitejších častí podkrovia a pri výbere sa nesmieme unáhliť

Strešné okno takmer na každej streche
Výber strešného okna podľa veľkosti

Strešné okno teda celkom logicky spĺňa funkciu presvetlenia a z tohto hľadiska je nutné zvoliť jeho správnu veľkosť. Priestor by mal byť presvetlený rovnomerne, no toto nezávisí len od samotnej veľkosti strešného okna. Vo fáze projektovania je nutné vybrať ideálne miesto na jeho osadenie a táto skutočnosťou taktiež vplýva značnou mierou na dostatočné presvetlenie. Na výpočet správnej veľkosti okna existuje pomerne jednoduchý návod a súčet plôch všetkých okien by mal tvoriť cc 10 % z podlahovej plochy podkrovia. Strešné okno by malo byť samozrejme dostatočne zaizolované a plniť funkciu tepelnej ochrany. V hre je následne okrem úniku tepla aj produkcia kondenzátu v zimných mesiacoch. Bez zatienenia to však v letných mesiacoch určite nepôjde, a tak je tienidlo na strešnom okne absolútnou nevyhnutnosťou. Ďalším z nárokov na strešné okno by malo byť ich dostatočné odhlučnenie. Tento parameter by nemal našej pozornosti uniknúť najmä v tých prípadoch, keď je nehnuteľnosť situovaná v rušnejšom prostredí. Nedostatočné odhlučnenie okna následne úzko súvisí s našim komfortným fungovaním v tomto priestore. Okno sa štandardne neosádza nad priestor postele a aj táto zásada môže ovplyvniť naše vnímanie úrovne prepúšťaného hluku. V neposlednom rade je tu spôsob vetrania, ktorý nám dané okno umožňuje a otvorené okno by v žiadnom prípade nemalo brániť prísunu čerstvého vzduchu z vonkajšieho prostredia. Viac sa dozviete na webovej stránke https://zivotpodstrechou.sk.