Krtkovanie Rača – najlepšie riešenie pri upchatej kanalizácii

Krtkovanie Rača – najlepšie riešenie pri upchatej kanalizácii

Ak vlastníte dom, určite ste sa už dávno zmierili s myšlienkou, že do domu treba stále investovať. Raz sa pokazí to, raz ono.  A tak to býva aj s kanalizačným potrubím.  V prípade, že ste si kúpili staršiu nehnuteľnosť, možno neviete v akom stave sa vaše kanalizačné potrubie nachádza, prípadne kadiaľ vôbec vedie. Možnosťou ako to zistiť alebo vyriešiť problém s defektom na kanalizácii je krtkovanie Rača. Krtkovanie Rača ponúka niekoľko možností na čistenie kanalizačného potrubia prípadne na jeho prehliadku. A nezaoberá sa len kanalizáciami ale takým istým spôsobom môže vyriešiť aj problém s komínom. Niektoré domy sú postavené takým spôsobom, že priamo priamo za priečkou býva sused. Pri určitých rekonštrukciách kedy si jeden či druhý chce domácnosť zútulniť napríklad krbom, môže byť riešenie komínov veľmi dôležité.

Spôsoby krtkovania Rača

Krtkovanie Rača s robotom
Kanalizácia nebude ďalej upchatá s krtkovaním v Rači

Krtkovanie Rača sa vykonáva vysokotlakovým alebo elektromechanickým čistením.  Najlepším  a najčastejšie využívaným spôsobom čistenia je vysokotlakové. Toto čistenie sa vykonáva za pomoci robota so špeciálnymi špirálami a hlavicami, ktoré sa vyberajú podľa miery znečistenia podľa spôsobu usadenia kalu v potrubí. Vysokotlakové krtkovanie Rača je 100% ekologické, nakoľko využíva vysoký tlak vody. Elektromechanické čistenie sa využíva na miestach, kde nie je možné využiť vysokotlakové. Prebieha pomocou rotácie špirály a nadstavca. Vysokotlakové čistenie sa využíva na čistenie rôznych druhov prípojok, kanalizačných rozvodov, trativodov, guličiek, pisoárov, stupačiek, revíznych šácht, zvodov, vpustí dažďových žľabov ale aj na úplne iný druh čistenia. Využíva sa na čistenie hrobov, grafitov, striech, áut, plotov a podobne.

Diagnostika

Pred samotný čistením je veľmi dôležitá diagnostika. Počas nej sa záznam z kamery či sondy zaznamenáva do súboru s formátom MP4. Kamerou je možné detekovať daný problém v kanalizačnom potrubí. V prípade hľadania defektu na povrchu terénu, sú využívané špeciálne sondy. Sonda je v kanalizácii a pracovník na povrchu zariadenie lokalizuje a označuje terén špeciálnym značkovacím sprejom. Takýmto spôsobom je možné vykonať zakreslenie potrubia. V prípade defektu a jeho zistenia ho pracovník označí, potrubie sa vykope a vymení za novú časť. Po vykonaní čistenia sa vyhotoví správa. V prípade, že vás tento článok zaujal, viac informácií o krtkovaní Rača nájdete na: https://www.top-krtkovanie.sk/