Plynový kotol by sme mali podrobiť pravidelnému servisu a na toto tvrdenie existuje niekoľko dôvodov

Plynový kotol by sme mali podrobiť pravidelnému servisu a na toto tvrdenie existuje niekoľko dôvodov

Z hľadiska servisu a starostlivosti o plynový kotol by sme si teda na úvod dovolili spomenúť, že jednou z najdôležitejších aktivít je servisná prehliadka na pravidelnej báze. Komín by sme mali servisovať raz za rok a takto je tomu aj pri plynovom kotly. Bez ohľadu na to či vlastníte plynový kotol alebo ste sa rozhodli skôr pre kondenzačný, tak servisná prehliadka je pre vás povinnou jazdou a určite ju nepodceňujte. Úzko s ňou pritom súvisí aj prípadné reklamovanie konkrétnej poruchy a následné uznanie tejto reklamácie. Plynový kotol je preto potrebné pravidelne servisovať aj z iných dôvodov a medzi tie ďalšie patrí napr. predídenie prípadným únikom plynu a toto následne pomerne úzko súvisí aj so zdravotným hľadiskom a samozrejme aj s bezpečnosťou.  

Plynový kotol musí byť bezpodmienečne pravidelne podrobený servisnej prehliadke

Plynový kotol a jeho využitie
Prehliadka plynového kotla

Je však vhodné prihlásiť plynový kotol na servisnú prehliadku kedykoľvek počas roka? Určite nie a najlepšie pritom urobíme, ak takúto kontrolu naplánujeme po ukončení vykurovacej sezóny, teda niekedy v priebehu jari alebo leta. Obdobie vykurovania pritom určite nie je tým správnym. Pýtate sa na dôvod? Je skutočne jednoduchý a počas vykurovacej sezóny už od kotla očakávame, že bude šliapať ako hodinky a nebudeme musieť riešiť jeho servis a prípadnú opravu. Takáto kontrola by určite mala byť hĺbková a v žiadnom prípade pritom nestačí len vizuálna prehliadka. Správne nastavenie všetkých funkcií musí byť samozrejme preverené taktiež. Súčasťou prehliadky je aj čistenie spaľovacej komory. Častou príčinou vzniku rôznych porúch pritom môže byť aj zájdenie kontaktov snímačov a odhalenie skrytých závad, ktoré si v danom momente ani majiteľ plynového kotla nemusí všimnúť a aktuálne nepredstavujú problém pri prevádzke zariadenia, no neskôr môžu vyústiť do rozsiahlejšieho problému, ktorý bude finančne náročnejší. Včasná diagnostika je teda nenahraditeľnou aj v prípade zariadení tohto typu. V neposlednom rade je nutné skontrolovať všetky spoje a tesnenia. Súbor týchto aktivít má následne veľmi významný vplyv na bezpečné, ekonomické a správne fungovanie plynového kotla a to je predsa cieľom každého majiteľa takéhoto zariadenia. Viac informácií  získate na webovej stránke https://www.viessmann.sk/.