Bakalárska práca

Bakalárska práca

Bakalárska práca predstavuje v súčasnosti najdôležitejšiu písomnú informáciu o tom, ako dokáže pracovať s odbornou literatúrou a uplatniť ju v praxi. Bakalárske práce sa píšu v druhom a treťom ročníku prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Môžu pozostávať z teoretickej a praktickej časti alebo môžu predstavovať len spracovanie informácií v teoretickej rovine.  To či bakalárska práca musí byť spracovaná v teoretickej alebo v teoreticko-praktickej rovine, by malo byť dohodnuté so školiteľom. Na základe vlastných skúsenosti vieme povedať, že sa 95% bakalárskych prác spracováva ako v teoretickej, tak i praktickej rovine. 

Ako si vybrať bakalársku prácu?

Bakalárska práca s rôznou témou
Témy bakalárskej práce

Pri výbere témy bakalárskej práce je potrebné si vyberať ju podľa toho, ktorý školiteľ ju má na starosti. Práve školitelia sú tým najrozhodujúcejším faktorom, ktorý ovplyvňuje náročnosť bakalárky. Bakalárska práca s náročnejšou témou môže byť ľahšia, ak je v rukách dobrého školiteľa, a zasa naopak. Pri ľahších prácach je potrebné si pozrieť školiteľa. Pri problematických školiteľoch môže aj vynikajúco napísaná bakalárka ledva prejsť. Na to, aby mohol študent získať maximálny počet bodov pri bakalárskej práci by sa mal držať striktne toho, čo od neho školiteľ odhaduje. Všetky bakalárske práce sú hodnotené práve subjektívnym názorom školiteľa, pričom objektívne faktory, ako je štylistika alebo správnosť citovania, sú menej významné.

Bakalárska práca expresne

Najrýchlejšie sa dá napísať bakalárska práca v priebehu dvoch dní. Závisí to však od náročnosti témy, dostupnosti zdrojov, schopnosti sa koncentrovať atď. Aj bakalárska práca napísaná za 48 hodín nemusí byť menej kvalitná, než tá, ktorá sa písala 10 mesiacov. Je potrebné používať kvalitnú literatúru, ktorá nie je staršia, než 20 rokov. Pri starších knižných a internetových zdrojoch, než dvadsať rokov, školitelia zvyknú znižovať počet bodov, resp. udelia horšiu známku. Najľahšie je vhodnú literatúru vyhľadávať na stránkach google, presnejšie Scholar Google. Študenti majú možnosť nájsť veľa literatúry v slovenskom, anglickom alebo inom cudzom jazyku. Práve tieto elektronické učebnice sú najlepším spôsobom spracovania bakalárskej práce, najmä v časoch súčasnej pandémie. Pre bakalárske práce je významné využívať skôr parafrázy, než citácie. Pri parafrázovaní študent prepisuje daný text svojimi vlastnými slovami. To znamená, že pri kontrole originality mu nebude napočítaná zhoda. Pri citovaní, aj napriek tomu, že riadne uviedol zdroj, odkiaľ čerpal, sa pri kontrole originality táto percentuálna zhoda ukáže. Písanie bakalárskych prác môže trvať veľmi dlho, a to najmä v prípadoch, kedy má študent možnosť prokrastinovať. Najlepší spôsob, ako napísať bakalársku prácu expresne, je stanoviť si počet strán, ktorý chceme v stanovenom čase napísať.